ZHUAN FALUN

 

 

Otáčení Kolem Zákona

 

 

 

 LI HONGZHI 

 

 

 

 

 

České vydání

 

 

Obsah

O Buddhove Zákonu

Prednáška první

Opravdově vést lidi k vysokým úrovním

Různé úrovně mají odlišné Zákony

Jen jediné měřítko rozhoduje, zda je člověk dobrý nebo špatný: je-li schopen být Pravdivý, Soucitný a Snášenlivý

Qigong je prehistorická kultura

Qigong je kultivační praxe

Proč se praktikováním kultivačních cvičení vaše kultivační energie nezvyšuje?

Zvláštní rysy Falun Dafa

 

Prednáška druhá

Otázka třetího oka

Nadpřirozená schopnost vidění do dálky

Nadpřirozená schopnost předvídání a vidění minulosti

Překročení pěti prvků a tří říší

Chtít něco získat

 

Prednáška tretí

Všechny praktikující považuji za své učedníky

Qigong školy buddhismu a buddhismus

Praktikování pouze jedné kultivační cesty

Nadpřirozené schopnosti a síla kultivační energie

Obrácená kultivace a půjčování kultivační energie

Posedlost duchem

Kosmický jazyk

Co dává váš Učitel svým studentům?

Pole energie

Jak mají studenti Falun Dafa tento kultivační systém šířit?

 

Prednáška ctvrtá

Ztráta a zisk

Přeměňování karmy

Zlepšování charakteru

Buddhistické posvěcení

Umístění tajemného průchodu

 

Prednáška pátá

Emblém Kola Zákona

Praxe nekonvenční školy

Praktikování kultivace zla

Sloučená kultivace muže a ženy

Kultivace povahy a dlouhého života

Těla Zákona

Zasvěcení podoby buddhy

Praxe čarodějnictví

 

Prednáška šestá

Kultivační šílenství

Démonické zasahování v kultivaci

Démonické zasahování z vlastní mysli

Vaše hlavní vědomí musí být silné

Vaše myšlenky musejí být správné

Qigong bojových umění

Touha se předvádět

 

Prednáška sedmá

O zabíjení

O pojídání masa

Závist

O léčení

Léčení v nemocnici a léčení qigongem

 

Prednáška osmá

Hladovění bigu

Kradení qi

Hromadění qi

Kdo praktikuje kultivaci, získá kultivační energii

Kosmický oběh

Být příliš upoután

Kultivace řeči

 

Prednáška devátá

Qigong a atletika

Myšlenky.

Čistá a klidná mysl

Vrozené vlastnosti

Osvícení

Člověk s velkými duchovními sklony

 

Slovník pojmů