ZHUAN FALUN
(DANSK UDGAVE)


LI HONGZHI


Første udgave, 2005

 

INDHOLDSFORTEGNELSE


LUNYU


FØRSTE FORELÆSNING
Oprigtigt at føre folk mod højere niveauer
Forskellige niveauer har forskellige niveauers Fa
Zhen-Shan-Ren er det eneste kriterium til at bedømme om mennesker er gode eller onde
Qigong er forhistorisk kultur
Qigong er kultiveringsudøvelse
Hvorfor vokser Gong ikke, selvom du øver?
Falun Dafa’s karaktertræk


ANDEN FORELÆSNING
Spørgsmålet om det Himmelske Øje
Evnen Clairvoyance
Evnen Skæbnesyn.
Hinsides de Fem Elementer og ud af den Trefoldige Verden
Spørgsmålet om Stræben


TREDJE FORELÆSNING
Jeg behandler alle studerende som mine disciple
Buddha-lærens kultiveringsmetoder og buddhisme
Ved kultivering skal kun én skole følges
Overnaturlige evner og Gongstyrke
Omvendt kultivering og lånt Gong
Besættende Væsner
Kosmisk Sprog
Hvad har Læreren givet udøverne?
Energifelt.
Hvordan bør Falun Dafa studerende udbrede metoden?


FJERDE FORELÆSNING
Tab og vinding
Omdannelsen af karma.
At højne Xinxing
Guanding
Placeringen af det Mystiske Pas [Xuanguan]

FEMTE FORELÆSNING
Falun-emblemet
Qimen Skole
At øve ond Fa
Dobbeltkultivering af mand og kvinde
Dobbeltkultivering af Natur og Liv
Fashen
Kaiguang
Zhuyou Ke


SJETTE FORELÆSNING
Kultiveringsvanvid
Dæmoniske forstyrrelser i udøvelsen
Dæmonisk forstyrrelse fra ens eget sind
Din Hovedbevidsthed må være stærk
Sindet må være retskaffent
Kampkunst Qigong
Mentaliteten at vise sig


SYVENDE FORELÆSNING
Om at slå ihjel
Om at spise kød
Misundelse
Spørgsmålet at behandle sygdomme
Hospitalsbehandling og Qigong-behandling


OTTENDE FORELÆSNING
Bigu-faste
At stjæle Qi
At samle Qi
Hvem der forædler Gong vil få Gong
Det Himmelske Kredsløb
Opstemthed
Kultivering af talen


NIENDE FORELÆSNING
Qigong og idræt
Tanke
Et klart og rent sind
Medfødt Grundlag
Oplysning
En person med Stort Medfødt Grundlag


ORDLISTE