Джуан Фалун

 

 

Ли Хонгджъ

 

 

Втори български превод 2005 г.
Преработка 2011 г.

 

Съдържание

Луню


Лекция първа
Истинско напътствие на хората към високи нива
Различните нива имат различен Фа
Джън-Шан-Рен е единственият критерий за различаване на добрите и лошите хора
Чигонг е предисторическа култура
Чигонг е самоусъвършенстване
Защо вашият Гонг не се повишава с практиката ви
Отличителни черти на Фалун Дафа


Лекция втора
Въпросът за Небесното око
Свръхспособността далечно виждане
Свръхспособността ясновидство
Излизане от Петте елемента и Трите сфери
Въпросът за преследването на разни неща


Лекция трета
Аз се отнасям към всички практикуващи като към свои ученици
Чигонг от Буда школата и будизъм
Практикуване само на един метод за самоусъвършенстване
Свръхестествени способности и сила на Гонг
Самоусъвършенстване по обратен път и заемане на Гонг
Обладаване от духове или животни
Космическият език
Какво е дал Учителят на практикуващите
Енергийно поле
Как практикуващите Фалун Дафа би трябвало да разпространяват практиката


Лекция четвърта
Загуба и печалба
Преобразуване на кармата
Повишаване на Шиншинг
Гуандинг
Позиционирането на Тайнствения проход


Лекция пета
Изображението на Фалун
Школата Чимен
Практикуване по зъл път
Двойно усъвършенстване на мъж и жена
Усъвършенстване на съзнанието и тялото
Фашен
Освещаване
Джуйо Къ


Лекция шеста

Чигонг лудост
Демонична намеса в самоусъвършенстването
Демонична намеса от собственото съзнание
Вашето Главно съзнание трябва да доминира
Съзнанието ви трябва да е правилно
Чигонг на бойните изкуства
Манталитетът за самоизтъкване


Лекция седма
Въпросът за убийството
Въпросът за яденето на месо
Завист.
Въпросът за лекуването на болести
Болнично лечение и Чигонг лечение


Лекция осма
Бигу
Кражба на Чи
Събиране на Чи
Който се самоусъвършенства, ще придобие Гонг
Небесен кръг
Привързаността разпаленост
Усъвършенстване на речта


Лекция девета
Чигонг и физически упражнения
Насочена мисъл
Ясно и чисто съзнание
Вродено качество
Просветление
Хора с велико вродено качество