Τζουαν Φαλουν

(Περιστρέφοντας τον Τροχό του Νόμου)

    

 

 

Ελληνική Έκδοση
(希臘語版)

 

 

 

Λι  Χονγκτζί

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Λουν γιου


ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ
Γνήσια Καθοδήγηση των Ανθρώπων προς Υψηλά Επίπεδα
Διαφορετικά Επίπεδα Έχουν Διαφορετικό Φα
Το Τζεν-Σαν-Ρεν είναι το Μοναδικό Κριτήριο για να Διακρίνετε Καλούς και Κακούς ανθρώπους
Το Τσιγκόνγκ είναι Προϊστορικός Πολιτισμός
Το Τσιγκόνγκ είναι Άσκηση Καλλιέργειας
Γιατί το Γκονγκ σας δεν Αυξάνεται με την Εξάσκηση;
Χαρακτηριστικά του Φάλουν Ντάφα


ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
Το Ζήτημα του Τρίτου Ματιού
Η Υπερφυσική Ικανότητα της Διόρασης
Η Υπερφυσική Ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος
Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία και τα Τρία Βασίλεια
Το Ζήτημα της Επιδίωξης


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ
Βλέπω Όλους τους Ασκούμενους ως Μαθητές μου
Το Τσιγκόνγκ της Σχολής του Φο και ο Βουδισμός
Ασκώντας Μόνο Έναν Τρόπο Καλλιέργειας
Εξαιρετικές Ικανότητες και Δυναμικό του Γκονγκ
Αντίστροφη Καλλιέργεια και Δανεισμός Γκονγκ
Κατοχή από Ζώο ή Πνεύμα
Η Συμπαντική Γλώσσα
Τι Έχει Δώσει ο Δάσκαλος στους Ασκούμενους
Ενεργειακό Πεδίο
Πώς Πρέπει οι Ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα να Διαδίδουν την Εξάσκηση


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Απώλεια και Κέρδος
Μεταμόρφωση του Κάρμα.
Αναβαθμίζοντας το Σίνσινγκ
Γκουάν Ντινγκ
Η Τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος


ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ
Το Έμβλημα Φάλουν
Η Σχολή Τσίμεν
Ασκώντας Κακή Καλλιέργεια.
Διπλή Καλλιέργεια Άντρα και Γυναίκας
Ταυτόχρονη Καλλιέργεια Νου και Σώματος
Φάσεν
Καθαγίαση
Τζουγιόου Κε


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΤΗ
Παραφροσύνη Καλλιέργειας
Δαιμονική Παρέμβαση στην Καλλιέργεια
Δαιμονική Παρέμβαση από τον Ίδιο σας τον Νου
Η Κύρια Συνείδησή σας Πρέπει να Κυριαρχεί
Ο Νους σας Πρέπει να Είναι Ορθός.
Το Τσιγκόνγκ των Πολεμικών Τεχνών
Η Νοοτροπία της Επίδειξης


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ
Το Ζήτημα της Αφαίρεσης Ζωής
Το Ζήτημα της Κατανάλωσης Κρέατος
Ζήλια
Το Ζήτημα της Θεραπείας Ασθενειών
Νοσοκομειακή Θεραπεία και Θεραπεία με Τσιγκόνγκ


ΔΙΑΛΕΞΗ ΟΓΔΟΗ
Μπιγκού
Κλέβοντας Τσι
Συλλέγοντας Τσι
Αυτός που Ασκεί Καλλιέργεια Αποκτά το Γκονγκ
Το Ουράνιο Κύκλωμα
Η Προσκόλληση του Φανατισμού
Καλλιέργεια του Λόγου


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ
Το Τσιγκόνγκ και οι Σωματικές Ασκήσεις
Οι Σκέψεις
Ένας Διαυγής και Καθαρός Νους
Εγγενής Ποιότητα
Φώτιση
Άνθρωποι με Σπουδαία Εγγενή Ποιότητα


ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ