Zhuan Falun

 

hrvatski prijevod  (13.06.2011.)

 

                  Li Hongzhi

 

 

Sadržaj


LUNYU

1. Lekcija

Istinski voditi ljude prema višim razinama

Različite razine imaju različit Fa

Zhen, Shan, Ren je jedino mjerilo za prosuđivanje je li čovjek dobar ili loš

Qigong je pretpovijesna kultura

Qigong je kultivacija

Zašto gong ne raste usprkos prakticiranju

Osobitosti Falun Dafa

2. Lekcija

O nebeskom oku

Nadnaravna sposobnost gledanja na daljinu

Nadnaravna sposobnost vidovitosti

Izvan pet elemenata, napustiti Tri Sfere

O težnji

 

3. Lekcija

Ja sve praktikante smatram svojim učenicima

Qigong Buddha škole i budizam

Kod kultivacije se mora koncentrirati na jednu školu

Nadnaravne sposobnosti i gong potencija

Povratna kultivacija i posuđivanje gonga

Posjedujući duhovi

Kozmički jezici

Što je Učitelj dao učenicima

Energetsko polje

Kako Falun Dafa učenici šire put kultivacije

 

4. Lekcija

Gubitak i dobitak

Transformacija karme

Povisiti xinxing

Guanding

Postavljanje Misterioznog prolaza

 

5. Lekcija

Slika Faluna

Qimen putevi kultivacije

Prakticiranje zle kultivacije

Dvostruka kultivacija muškarca i žene

Dvostruka kultivacija tijela i duha

Fashen

Posvećenje

Zhuyouke

 

6. Lekcija

Kultivacijsko ludilo

Demonske smetnje pri prakticiranju

Demonske smetnje iz vlastitog uma

Glavna svijest treba biti jaka

Tvoj um mora biti ispravan

Qigong borilačkih vještina

Hvalisanje

 

7. Lekcija

Pitanje ubijanja

Pitanje jedenja mesa

Zavist

O pitanju liječenja bolesti

Bolničko liječenje i qigong liječenje

 

8. Lekcija

Bigu

Krađa qija

Skupljanje qija

Onaj tko prakticira dobit će gong

Nebeski krug

Zanos

Kultivacija govora

 

9. Lekcija

Qigong i fizičko vježbanje

Namjere

Čist i jasan um

Urođena kvaliteta

Prosvjetljenje

Ljudi sa sjajnom urođenom kvalitetom

 

Lista nepoznatih riječi