Zhuan Falun

prevod na bosanski
09.07.2011.

 

Li Hongzhi

 

Sadržaj

LUNYU


1. Lekcija
Istinski voditi ljude prema višim nivoima
Različiti nivoi imaju različit Fa
Zhen, Shan, Ren je jedini kriterij za prosuđivanje da li je čovjek dobar ili loš
Qigong je predistorijska kultura
Qigong je upravo kultivacija
Zašto gong ne raste uprkos prakticiranju
Posebnosti Falun Dafa


2. Lekcija
O nebeskom oku
Natprirodna sposobnost gledanja na daljinu
Natprirodna sposobnost vidovitosti
Izvan pet elemenata, napustiti Tri sfere
O težnji


3. Lekcija
Ja sve praktikante smatram svojim učenicima
Qigong Buda škole i budizam
Kod kultivacije se mora koncentrisati na jednu školu
Natprirodne sposobnosti i gong potencija
Povratna kultivacija i posuđivanje gonga
Posjedujući duhovi (futi)
Kosmički jezici
Šta je Učitelj dao učenicima
Energetsko polje
Kako Falun Dafa učenici šire put kultivacije


4. Lekcija
Gubitak i dobitak
Transformacija karme
Povisiti xinxing
Guanding
Postavljanje misterioznog prolaza


5. Lekcija
Slika faluna
Neobični putevi kultivacije
Vježbanje heretičnog Fa
Dvostruka kultivacija muškarca i žene
Dvostruka kultivacija tijela i duha
Fašen
Otvaranje svjetla
Zhuyouke


6. Lekcija
Kultivacijsko ludilo
Demonske smetnje pri prakticiranju
Vlastito srce stvara demone
Glavna svijest treba biti jaka
Tvoje misli moraju biti ispravne
Qigong borilačkih vještina
Hvalisanje


7. Lekcija
Pitanje ubijanja
Pitanje ishrane mesom
Zavist
O pitanju liječenja bolesti
Bolničko liječenje i qigong liječenje


8. Lekcija
Bigu
Krađa qija
Sakupljanje qija
Onaj ko prakticira dobiće gong
Nebesko kolo
Oduševljenje
Kultivacija govora


9. Lekcija
Qigong i fizičke vježbe
Namjere
Čist i jasan um
Urođena osnova
Prosvjetljenje
Osoba sa odličnim urođenim kvalitetom


Lista nepoznatih riječi