ZHUAN FALUN

(Norsk utgave)

 

 

Li Hongzhi

 

 

INNHOLD

 

 

LUNYU

 

 

FORELESNING EN

Genuint veilede mennesker mot høye nivåer

Forskjellige nivåer har forskjellig Fa

Zhen-Shan-Ren er det eneste kriteriet for å skjelne mellom gode og dårlige mennesker

Qigong er forhistorisk kultur

Qigong er kultivering

Hvorfor øker ikke din gong når du øver?

Særpreg ved Falun Dafa

 

FORELESNING TO

Om Det himmelske øyet

Den overnaturlige evnen klarsyn (Clairvoyance)

Den overnaturlige evnen Se fremtid og fortid

Bortenfor De fem elementene og ut av Den Trefoldige Verden

Om streben

 

FORELESNING TRE

Jeg behandler alle utøvere som mine elever

Buddha-skolens qigong og buddhisme

Praktisering av bare én kultiveringsvei

Overnaturlige evner og gong styrke

Omvendt kultivering og lånt gong

Besatt av ånder eller dyr (Futi)

Det kosmiske språket

Hva har Læreren gitt utøverne?

Energifelt

Hvordan kan Falun Dafa-utøvere spre kultiveringsmetoden?

 

FORELESNING FIRE.

Tap og vinning

Omvandling av karma

Å høyne Xinxing

Guanding

Plasseringen av Det mystiske pass (xuanguan shewei)

 

FORELESNING FEM

Falun symbolet

Den uvanlige skolens kultiveringsmetode (Qimen-skolen)

Å praktisere ond kultivering

Dobbelkultivering mann - kvinne

Kultivering av kropp og sjel

Fashen

Innvielse (Kaiguang)

Zhuyou ke

 

FORELESNING SEKS.

Kultiveringsvanvidd

Demoniske forstyrrelser i kultiveringen

Demonisk forstyrrelse fra eget sinn

Din hovedbevissthet må være sterk

Hjertet må være opprett

Kampsport qigong.

Om å skryte og vise seg

 

FORELESNING SYV

Om å drepe

Om å spise kjøtt

Sjalusi og misunnelse

Om å behandle sykdom

Sykehus-behandling og qigong-behandling

 

FORELESNING ÅTTE.

Avholdenhet fra føde (Bigu)

Å stjele qi

Å samle qi

Den som kultiverer får gong

Det himmelske kretsløpet

Opprømthet

Kultivering av talen

 

FORELESNING NI

Qigong og idrett

Tanke og intensjon

Et klart og rent sinn

Medfødt grunnlag.

Opplysning

Mennesker med utmerket medfødt grunnlag

 

ORDLISTE

SLUTTNOTER