ČUAN FALUN

Otáčanie kolesa Zákona

 

 

(Slovenské vydanie, Január 2005)

 

 

Li Chung-č’

 

 

Obsah

O Budhovom Zákone

Prvá lekcia
Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam
Odlišné úrovne majú odlišný Zákon
Jediná norma určuje, či je niekto dobrý alebo nedobrý: Či je schopný byť pravdivý, súcitný a vydržať
Čchi-kung je prehistorická kultúra
Čchi-kung je kultivačná prax
Prečo robenie kultivačných cvičení nezvyšuje kung
Charakteristiky Falun Dafa


Druhá lekcia
Otázka tretieho oka
Schopnosť videnia na diaľku
Schopnosť jasnovidectva
Prekročenie Piatich prvkov a odchod z Troch ríš
Otázka úsilia


Tretia lekcia
Všetkých praktizujúcich považujem za svojich učeníkov
Čchi-kung budhovskej školy a budhizmus
Praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty
Nadprirodzené schopnosti a sila kungu
Obrátená kultivácia a požičiavanie kungu
Posadnutie duchom
Kozmický jazyk
Čo dal Učiteľ praktizujúcim?
Energetické pole
Ako by mali žiaci Falun Dafa šíriť prax?


Štvrtá lekcia
Strata a zisk
Premena karmy
Zlepšovanie charakteru
Budhistické zasvätenie
Umiestnenie tajomného priechodu


Piata lekcia
Emblém Falun
Škola Čchi-men
Praktizovanie zlej kultivácie
Párová kultivácia muža a ženy
Kultivovanie mysle a tela
Telo Zákona
Zasvätenie
Čarodejnícky odbor


Šiesta lekcia
Kultivačná pomätenosť
Priťahovanie démonov čchi-kungom
Vytváranie démonov vo vlastnej mysli
Vaše hlavné vedomie musí byť silné
Vaše myšlienky musia byť správne
Čchi-kung bojových umení
Predvádzanie sa


Siedma lekcia
Otázka zabíjania
Otázka jedenia mäsa
Závisť
O liečení
Nemocničné liečenie a čchi-kungové liečenie


Ôsma lekcia
Pi-ku hladovanie
Kradnutie čchi
Zhromažďovanie čchi
Ten, kto praktizuje, získa kung
Nebeský okruh
Prílišné nadšenie
Kultivácia rozprávania


Deviata lekcia
Čchi-kung a fyzické cvičenia
Myšlienky
Pokojná myseľ
Vrodené vlastnosti
Osvietenie
Ľudia s výbornými vrodenými vlastnosťami