LUN–JU 1


Nič ni tako globoko kot BUDA FA2; med vsemi teorijami na svetu je to najbolj skrivnostna in
najkompleksnejša znanost. Da bi raziskala to področje, mora ljudska vrsta v osnovi spremeniti
običajni način razmišljanja. V nasprotnem primeru, bo resnica Vesolja za človeštvo za vedno
ostala skrivnost in običajni ljudje se bodo večno plazili znotraj meja, ustvarjenih z lastnim
neznanjem.


Kaj je potemtakem BUDA FA? Je religija? Je filozofija? To je le razumevanje „sodobnih
teoretikov budizma”, ki ga preučujejo le na teoretični ravni, kot filozofsko kategorijo,
izpostavljajoč ga kritiki in tako imenovanem raziskovanju. Resnica pa je, da BUDA FA ni
omejen le na tisti delček dokumentiran v budističnih sutrah – ker to predstavlja le BUDA FA na
začetnem nivoju. BUDA FA je vpogled v vse skrivnosti; on zajema vse, ne izpuščajoč ničesar –
od delcev in molekul do vesolja, od tistega še manjšega do tistega še večjega. Buda Fa je prikaz
osnovne kvalitete vesolja, Džen–Šan–Ren3, ( ) izražene na različnih ravneh in na različne
načine. On je tudi tisto kar Tao–šola imenuje Tao4 ali tisto kar Buda–šola imenuje Fa5.
Kakorkoli že, je današnja znanost postala napredna, pozna le delček skrivnosti vesolja.
Vedno kadar omenimo posebno pojavo BUDA FA, se bo našel nekdo, ki pravi: „To je doba
elektronike, znanost je zelo napredovala. Vesoljska plovila so že dosegle druge planete, vi pa se
tu ukvarjate s predpotopnimi praznoverji.” Če smo iskreni, ne glede na to, kako nepreden je nek
računalnik, se ne more primerjati s človeškimi možgani, ki še dandanes ostajajo nerešljiva
uganka. In ne glede na to, kako daleč lahko poletijo naše vesoljske ladje, nimajo možnosti
odpotovati izven materialne dimenzije, v kateri ljudje prebivamo. Tisto kar lahko zaobjamemo s
sodobno znanostjo je skrajno površinsko, drobceno in zelo daleč od pravega razumevanja
resnice vesolja. Nekateri ljudje, preveč nazadnjaški in nepripravljeni spremeniti svoj izkrivljeni
način razmišljanja, se celo ne drznejo soočiti, priti v stik in priznati dejstva o pojavi, ki
objektivno obstaja. Skrivnosti vesolja, prostora, časa in ljudskega telesa je mogoče popolnoma
razkriti samo skozi BUDA FA. On nam tudi pomaga prepoznati dobro in zlo, razlikovati vrline
in slabosti, kot tudi, da napačne koncepte zamenjamo s pravilnimi.


Vodilna ideologija današnje znanosti, da zadeve ni treba proučevati preden se prepozna,
jo omejuje le na razvoj in raziskovanje tega fizičnega sveta. Ljudje se ne drznejo približati tistim
fenomenom, ki so neotipljivi in nevidni v naši dimenziji, vendar objektivno obstajajo in se
odražajo v tej naši fizični dimenziji v konkretnih pojavnih oblikah, zato jih odpišejo kot neznane
fenomene. Tisti, trdoglavi, iščejo razloge, da jih, čeprav za to nimajo osnove, imenujejo naravni
fenomeni, medtem ko tisti preračunljivi, navkljub lastni vesti, nanje prilepijo etiketo
praznoverja. Indiferentni se tematike enostavno izogibajo s pojasnilom, da znanost še ni dovolj


napredna. Če bi bili ljudje sposobni spremeniti svoj togi način razmišljanja, če bi lahko same
sebe in vesolje pogledali z novimi očmi, bi človeštvo naredilo velik korak naprej. BUDA FA
omogoča ljudski vrsti, da dojame nemerljiv in brezmejen svet. Od davnin, je lahko le ena stvar
popolnoma pojasnila človeštvo, vsako dimenzijo materialnega obstoja, življenje in vseobsežni
vesolje – BUDA FA.


Li Hongzhi
2 Junij 1992

 

1 Lun–ju – izjava, komentar izjava, nekaj česar z besedami ni moč izraziti
2 Buda Fa – univerzalni principi in zakon; zakon univerzuma
3 Džen–Šan–Ren – Džen (resnica, resničnost, iskrenost); Šan (blagost, usmiljenje, milost, dobrota,
dobrodušnost); Ren (vzdržljivost, vztrajnost, trpežnost, potrpežljivost, tolerantnost)
4 Tao Tao – 1. Taoistični izraz za Zakon narave in univerzuma 2. Razsvetljeno bitje ki je doseglo tak Tao
5 Fa – zakon in načela Buda–šole