Džuan Falun

Srpska verzija

 

Li Hondži

 

SADRŽAJ

LUN–JUPREDAVANJE 1
Istinski voditi ljude prema visokim nivoima
Različiti nivoi imaju različit FA
Džen–Šan–Ren je jedini kriterijum  za razlikovanje dobrih i loših ljudi
Čigong je deo praistorijske kulture
Čigong je kultivacija
Zašto kultivacione vežbe ne uvećavaju gong
Osobine Falun Dafe


PREDAVANJE 2
Pitanje Trećeg oka
Natprirodna moć viđenja na daljinu
Natprirodna moć vidovitosti
Prevazići Pet elemenata i Tri domena
Pitanje težnje


PREDAVANJE 3
Sve praktikante smatram svojim učenicima
Čigong Buda–škole i budizam
Držite se jedne discipline
Natprirodne moći i gong-potencija
Obratna kultivacija i pozajmljivanje gonga
Opsednutost duhom ili životinjom (futi)
Kosmički jezik
Šta Učitelj daje učenicima
Energetsko polje
Kako Dafa praktikanti treba da šire Dafu?


PREDAVANJE 4
Gubitak i dobitak
Transformacija karme
Popravljanje šinšinga
Gvanding.
Postavljanje misterioznog prolaza


PREDAVANJE 5
Konfiguracija faluna
Čimen–škola
Izvođenje naopake kultivacije
Dvostruka kultivacija muškarca i žene
Kultivacija uma i tela
Fašen
Osveštenje
Džujuke.


PREDAVANJE 6
Kultivaciona poremećenost
Demonske smetnje u kultivaciji
Demonska smetnja iz sopstvenog uma
Glavna svest ti mora biti dominantna
Um ti mora biti ispravan
Čigong borilačkih veština
Hvalisavost


PREDAVANJE 7
Pitanje ubijanja
Pitanje ishrane mesom
Zavist
Pitanje lečenja bolesti
Bolničko lečenje i lečenje čigongom


PREDAVANJE 8
Bigu
Krađa čija
Sakupljanje čija
Svako ko vežba kultivaciju dobiće gong
Nebesko kolo
Vezanost ushićenjem
Kultivacija govora


PREDAVANJE 9
Čigong i fizičke vežbe
Mentalna namera
Čist i jasan um
Urođeni kvalitet
Prosvetljenje
Ljudi visokog urođenog kvaliteta
Rečnik manje poznatih termina