ZHUAN FALUN

(Svensk version)

 

 

LI HONGZHI

 

Li Hongzhi, 1994

Översättningsgruppen för Nordiska Föreningen för Falun Dafa, 2000

 

Nordiska Föreningen för Falun Dafa,
S:t Paulig. 21(A), 416 60 GÖTEBORG
Tel: 031-3389516
Fax: 031- 251110
E-post: mail@falungonginfo.net
Hemsida: www.falundafa.org

 

Första upplagan, oktober 1997
Andra upplagan, juni 1999
Tredje upplagan, november 1999

Internetversion, januari 2003
(Uppdaterad, augusti 2004, Lunyu uppaterad okt. 2005))


Skriftens yta i Zhuan Falun är inte blomsterlikt vacker, och överensstämmer inte ens med modern grammatik. Men om jag försöker använda modern grammatik för att redigera denna Dafa-bok, då kommer det att uppstå ett allvarligt problem. Uppbyggnaden av skriftens språk vore regelrätt och vacker, men den skulle inte kunna medföra en djupare och högre innebörd, eftersom det genom att använda modern regelrätt terminologi över huvud taget inte går att uttrycka vägledning på olika högre nivåer av Dafa och manifestationer av Fa på varje nivå, och inte heller att mobilisera elevernas omvandling och upphöjning av den egna kroppen och Gong, sådana verkliga påtagliga förändringar.

Li Hongzhi

 

INNEHÅLL


Lunyu


Föreläsning ett
Att genuint bringa människor mot höga nivåer
Olika nivåer har olika nivåers Fa
Zhen Shan Ren är den enda måttstocken för att bedöma om människor är bra eller dåliga
Qigong är förhistorisk kultur
Qigong är kultivering
Varför växer inte Gong trots utövande
Falun Dafa’s särdrag


Föreläsning två
Om det himmelska ögat
Den övernaturliga fjärrsynsförmågan
Den övernaturliga klärvoajansförmågan
Inte kvar i de fem elementen, ut ur den Trefaldiga Världen
Om strävan


Föreläsning tre
Jag betraktar alla elever som lärjungar
Buddha-lärans kultiveringsmetoder och buddhismen
Vid kultivering ska endast en skola följas
Övernaturliga förmågor och Gong-styrka
Omvänd kultivering och att låna Gong
Futi
Det kosmiska språket
Vad har Läraren gett till eleverna
Energifält
Hur Falun Dafa-eleverna sprider kultiveringsmetoden


Föreläsning fyra
Förlust och vinst
Omvandling av karma
Att höja Xinxing
Guanding
Positioneringen av Xuanguan


Föreläsning fem
Falun-symbolen.
Den Ovanliga Skolans kultiveringsmetod
Att öva en heretisk metod
Dubbelkultivering man kvinna
Kultivering av både kropp och själ
Fashen.
Kaiguang
Zhuyou-disciplinen.


Föreläsning sex
Att fatta eld och gå in i det demoniska
Att locka till sig demoner under träning
Att demoner uppstår i ens eget hjärta.
Huvudmedvetandet måste vara starkt.
Hjärtat måste vara upprätt.
Kampsportqigong.
Benägenhet att skryta


Föreläsning sju
Om att döda.
Om att äta kött
Avundsjuka
Om att behandla sjukdomar.
Sjukhusbehandling och qigongbehandling.


Föreläsning åtta.
Fasta
Att stjäla qi.
Att samla qi.
Den som utövar får Gong
Det himmelska kretsloppet.
Upprymdhet
Att kultivera munnen.


Föreläsning nio.
Tanke.
Klart och rent hjärta
Medfödd grund.
Upplysning
Människa med utmärkta medfödda kvaliteter


Ordlista