ZHUAN FALUN
(Türkçe Versiyon)


Li Hongzhi

İÇİNDEKİLER


LUNYÜ


BİRİNCİ KONUŞMA
İnsanları Gerçek Anlamda Üst Seviyelere Yönlendirmek
Farklı Seviyelerde Fa Farklıdır
İyi Ve Kötü İnsanı Ayırt Edebilmenin Tek Kriteri Zhen- Shan - Ren’dir .
Qigong Tarih Öncesi Kültürdür
Qigong Xiulian Uygulamasıdır
Neden Gong’unuz Sadece Egzersizler İle Yükselmez
Falun Dafa’nın Karakteristik Özellikleri


İKİNCİ KONUŞMA
Göksel Göz (Tianmu) Konusu
Uzağı Görebilme Yeteneği
Geçmişi Ve Geleceği Görebilme Yeteneği
Beş Elementin Dışına Çıkmak Ve Üç Diyarı Aşmak
Bir Şeylerin Peşinden Koşma Konusu .


ÜÇÜNCÜ KONUŞMA
Tüm Uygulayıcıları Öğrencilerim Olarak Görürüm
Buda Okulu Qigong’u Ve Budizm
Sadece Tek Bir Xiulian Metodunu Uygulamak Gerekir
Olağanüstü Yetenekler Ve Gong Gücü .
Ters Xiulian Uygulaması Ve Ödünç Gong Almak
Futi
Kozmik Dil
Shifu Öğrencilerine Neler Vermiştir
Enerji Alanı
Falun Dafa Uygulayıcıları Uygulamayı Nasıl Aktarmalıdır


DÖRDÜNCÜ KONUŞMA
Kayıp Ve Kazanç
Karmanın Dönüşümü
Xinxing’in Yükseltilmesi
Guanding
Xuanguan’ın Yerleştirilmesi


BEŞİNCİ KONUŞMA
Falun Amblemi

Qimen Okulu
Şeytani Uygulama Yapmak
Erkek Ve Kadının Birlikte Xiulian Uygulaması
Zihnin Ve Bedenin Birlikte Geliştirilmesi
Fa Bedeni
Kaiguang .
Zhuyou Ke


ALTINCI KONUŞMA
Qigong Deliliği (Zou Huo Ru Mo)
Xiulian Esnasında Şeytani Engellemeler
İnsanın Kendi Zihninden Gelen Şeytani Engellemeler
Kişinin Ana Bilinci Güçlü Olmalıdır
Düşünceleriniz Doğru Ve Düzgün Olmalı
Dövüş Sanatları Qigong’u (Wushu Qigong) .
Gösteriş Düşkünlüğü


YEDİNCİ KONUŞMA
Öldürme Konusu
Et Yeme Konusu
Kıskançlık .
Hastalıkları Tedavi Etme Konusu .
Hastane Tedavisi Ve Qigong Terapisi


SEKİZİNCİ KONUŞMA
Bigu
Qi’nin Çalınması
Qi Toplamak
Kim Gong Uygularsa Gong’a O Sahip Olur
Kozmik Dolaşım
Aşırılık Takıntısı .
Konuşma Kontrolü


DOKUZUNCU KONUŞMA
Qigong Ve Fiziksel Egzersizler
Niyet
Temiz Ve Berrak Zihin
Doğuş Kalitesi
Aydınlanma
Çok İyi Doğuş Kalitesi Olan Kişiler


SÖZLÜK